Suunnittelun vaiheet

  1. Neuvottelukäynti

Suunnittelun alkaa käynnillä ja toiveiden kuuntelulla. Kyselen mitä halutaan (istutukset, pergola, vesiaihe, kesäkeittiö, rannan kunnostaminen, uimalampi), tutkitaan pihan olosuhteet (valo, ilmansuunta, maaperä, kasvillisuus, kulkureitit), miten pihaa käytetään (oleilu, urheilu, kasvien kasvatus, eläinten hyvinvointi), mitä on naapurustossa, mitä värejä, tyyliä ja materiaaleja toivotaan. Yhdessä etsitään tapaa muutoksesta kaunis ja toimiva. Keskustellen ideoidaan toteutusta ja muodostetaan yhteistä visiota suunnitelmien konkretisoimiseksi.

Neuvottelukäynnin aikana voidaan pyytää tarjous luonnossuunnitelman tekemisestä ja aikataulusta tai jäädä miettimään aikatauluja ja resursseja. Luonnosta varten otetaan kuvia ja mittoja luonnosta varten ja keskustellaan urakan toteutuksesta, tarvittavista luvista, budjetista ja yhteydenpidosta.

  1. Luonnossuunnitelma

Luonnossuunnitelma esittää pihan toiminnot, kulut, pinnat, niiden koot, materiaalit värit, muotokielen, valaistukset ja suhteet toisiinsa. Luonnos on tehty mittatarkasti ATK:lla. Luonnoksessa esitetään värikuvin materiaalit, värit, kasvit ja suunnitelman tunnelmaa. Luonnokseen voidaan liittää erikseen 3 d kuvia näkymälinjoista erityisesti eri tilojen yhteensovittamiseksi.

  1. Toteutussuunnitelma

Hyväksytystä luonnossuunnitelmasta edetään toteutussuunnitelmaksi. Tämä vaihe on tarkin ja vaativin. Kukin osa-alue, mm kiveykset, istutettavat kasvit jne yksilöidään omille paikoilleen. Panostaminen kannattaa. Kun materiaalit ja niiden määrät tiedetään, voidaan pyytää urakkatarjous ja pysyä sovitussa budjetissa tehtiinpä työ itse tai urakkana. Toteutussuunnitelma tehdään Vectorworks-ohjelmistolla.  Tarvittavista rakenteista tai toiminnoista, kuten vesiaiheet, pergolat, kastelujärjestelmä tai valaistus,  tehtään erilliset rakenne- ja detaljikuvat.

  1. Hoitokalenteri

Haluttaessa kohteen kasvillisuuden ja rakenteiden hoitosta luovutetaan kuukausikohtainen hoitokalenteri.  Hoitokalenterin avulla on helppoa huolehtia kasvien  hyvinvoinnista.  Hoitokalenterin osa-alueita ovat lannoittaminen, leikkaaminen, kastelu, jakaminen, siirtäminen jne. Hoitokalenteriin on dokumentti, johon voidaan myös liittää omia merkintöjä ja kuvia.